Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 440
Maraton

Din acest moment am inceput Curãţenia Generalã

Tatãl meu m-a iubit dintotdeauna, chiar dacã multã vreme am crezut contrariul. Nu a śtiut sã-śi arate afecţiunea ś-apoi trãiam o realitate strict existenţialã, din toate punctele de vedere, śi nu mai rãmânea timp pentru iubirea arãtatã.

Nici n-am meditat pe timpuri asupra acestui subiect. Śtiam cã tata e stâlpul casei, era tare sever ìnainte, era plin de NU-uri śi sudalme. L-am iubit dintotdeauna śi i-am arãtat asta foarte rar, mai mult ìn ultimul timp. Śtia lecţiile dure ale vieţii śi fiecare „nu” era, de fapt, un gest de iubire, ne proteja, ne ţinea departe de provocãrile vârstei rebele.

De ce-mi ìncep povestea cu tatãl meu? Simplu, pentru cã mult timp am iubit bãrbaţi care erau dupã acelaśi tipar. Ce ìnseamnã asta? Nu am primit alte gesturi ale iubirii decât cele pe care deja le śtiam din relaţia mea cu tata. Śi mai târziu am ìnţeles cã-n aceste relaţii nu era nicio fãrâmã de iubire, doar o indiferenţã rece śi ucigãtoare. Anume aceasta era diferenţa de iubirea pe care chiar am simţit-o din partea tatãlui meu.

Foarte mare importanţã o au comportanentele śi atitudinile pãrinţilor nośtri vis-a-vis de persoana noastrã ìn perioada copilãriei. Se modeleazã, fãrã acordul nostru, niśte tipare spre care tindem, pe care le recunoaśtem, fetele din relaţiile cu tatãl lor, iar bãieţii din relaţia cu mama. Poate v-aţi dat deja seama, dar am trãit multe dezamãgiri din partea bãrbaţilor, pe care singurã mi-i alegeam. Dupã o relaţie bolnavã, chinuitoare, pe care ìncercam ìn fel śi chip s-o (re)nasc, am ajuns la concluzia cã-s condusã de prea multe tipare, cã trãiesc dupã etichete, cã cunosc śi vorbesc din pãreri strãine, cã „eu”-l meu se rãtãcise de tot, iar Femeia din mine dispãruse cu desãvârśire, tot ce ofeream era doar foame personalitãţii mele, dar śtim cã ìn asemenea condiţii nu trãieśte nimeni mult. Citisem câteva cãrţi care parcã mi-au aprins o luminiţã ìn tunel, spre fericire, cunoscusem prieteni care se iubeau nespus pe sine śi se hrãneau cu laude śi voinţã śi care-mi dãduse śi-un colac de salvare. Din acest moment am ìnceput Curãţenia Generalã. Dacã vã pare interesant, revin cu o continuare, pentru cã am ajuns departe, nu uśor, dar cu mari progrese.

 

Text: M.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

Today's Posts: September, 20